Berita
Perm0honan Rumah Mesra Rkyat Secara 0nline 2020 (SPNB)

Perm0honan Rumah Mesra Rakyat 2020 menjadi rebvtan ramai selepas pengumuman dibuat serta terbvka kepada orang ramai yang berpendapatan rendah seperti keluarga mlskin, petani dan nelayan atau mereka yang tiada tempat tlnggal tetap atau tiada rumah…


Kebajikan Rakyat Sentiasa Diutamakan- Muhyiddin

Akibat wabak C0vld-19 dan ker4jaan telah melaksanakan  Perlntah Kawalan Pergerakan (PKP)bagi mengekang wbak itu daripada terus mer3bak,jaminan telah diberi bahawa ker4jaan akan memb3la rakyat dalam sebarang situasi. Menurut kenyataan Perdana M3nteri Malaysia,Tan Sri Muhyiddin Yassin,kebajikan…


Kita Orang Malaysia Kena Bu4ng Slkap Mudah Kasih4n

Ekoran dengan lsu warga Rohlngya yang didakw4 menuntut hak dari ker4jaan, segelintir rakyat Malaysia rasa seperti ditind4s kerana warga aslng dengan sewenang-wenangnya inginkan layanan istimewa. Tidak cukup dengan itu, ada juga yang berkongsi pengalaman burvk…