Selepas Ramai Rkyat Luahkan Perasaan Kurang Berpuas Hati, Akhirnya CEO KWSP Tampil Jelaskan Tentang ISinar

KUALA LUMPUR: Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) mene.gaskan krlteria-krlterila yang diletakkan dalam i-Sinar bukan bertujuan untuk ‘menutup pintu’ kepada lapan jvta pen.carum yang layak mem0hon kemudahan tersebut.

Sebaliknya, Ketua Pegawainya, Alizakri Alias berkata, pertlmbangan akan diberikan kepada semua ahli dengan mengambil kira sitvasi unlk yang dihadapi setiap ahli KWSP.

Menurut beliau, mana-mana ahli yang terj.ejas boleh membuat permohonan mengikut Kategori 1 dan Kategori 2 seperti yang diumumkan KWSP pada Rabu.

“Setiap ahli yang terj.ejas ini (mempunyai situasi yang) unlk (bergantvng) kepada individu tersebut.

“Kita tidak boleh menggunakan f0rmula sama sebagai penyelesaian kepada semua individu. Jadi, kita hendak memastikan setiap individu yang mempunyai lsu-lsu dan cab.aran-caba.ran yang tersendiri, kita akan memberi peluang kepada mereka untuk membuat perm0honan di Kategori 2.

“Kita tidak mahu menvtup apa-apa pintu kepada ahli-ahli untuk mendapatkan wang bagi men0long mereka berta.han (kesan C0vlD-19).

Jadi, untuk Kategori 2, kita menyarankan kepada ahli-ahli untuk menyiapkan d0kumen yang boleh menunjukkan kes4n (pendapatan) terjej4ss dan hantar kepada KWSP bermula 11 Januari 2021.

“Kita akan membuat pertlmbangan untuk setiap orang kerana setiap orang (mempunyai) lsu yang unlk,” katanya menerusi temu bual eksklu.sif dalam program Agenda AWANI pada Khamis.

Menerusi Kategori 1, krlteria yang ditetapkan termasuk kepada ahli yang tiada car.uman dengan KWSP sekurang-kurangnya dua bulan berturut-turut; atau ahli yang masih bekerja tetapi telah meng4lami pengurangan gajl pokok sebanyak 30 pera.tus dan ke atas selepas Mac 2020.

Bagi kateg0ri tersebut, tiada d0kumen s0kongan diperlukan dan kelulusan secara aut0matik akan diberikan berdasarkan data dalaman KWSP.

Mengulas lanjut, Alizakri berkata, mana-mana ahli yang tidak memenuhi krlteria Kateg0ri 1, masih mempunyai peluang untuk membuat permo.honan di Kateg0ri 2.

Alizakri menambah, pihaknya menyedari bahawa terdapat k3s-k3s tertentu di mana ahli tidak terli.bat dengan pengu.rangan gaji pokok sebanyak 30 peratus berikutan data yang dimiliki KWSP hanya mengambil kira gajl pokok sahaja.

“Tetapi kita tahu ramai ahli kita yang mendapat pendapatan dari elaun atau kerja lebih masa, yang mana jumlah itu kita tidak mempunyai rek0d. Jadi, kalau kita tengok pot0ngan gaji pokok, secara aut0matik kita nak mudahkan, cepatkan dan memastikan keselamatan penca.rum ahli kita.

“(Justeru) saya hendak mengatakan kepada ahli kita, jangan risau. Kalau Kateg0ri 1 tidak dapat masuk, kita ada pintu kedua (Kateg0ri 2). Melalui pintu kedua, ahli hanya siapkan d0kumen untuk mengesahkan dan men0long KWSP untuk men0long ahli kita yang terj.ejas,” jelas beliau.

Sementara itu, mana-mana ahli yang tidak memiliki d0kumen sokongan pula, Alizakri berkata, KWSP terbuka untuk mengadakan perblncangan dan meneliti situasi pem0hon berkenaan.

“Sebab setiap orang berlainan, jadi datanglah kalau betul-betul memerlukan pert0longan dan tiada d0kumen, datang berjumpa dengan pegawai kita.

“Tetapi ia mungkin mela.mbatkan sedikit sebab kita mahu memastikan (wang tersebut) dapat dikeluarkan secepat mungkin,” katanya.

Sebelum ini, Menteri Kewangan, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz mengumumkan kemudahan i-Sinar diperluaskan kepada lapan jvta orang berbanding dua jvta ahli yang layak.

Selain itu, jumlah pengeluaran makslmum turut dinaikkan daripada RM 9,000 kepada RM 10,000 bagi mereka yang mempunyai RM 90,000 dan ke bawah dalam akaun 1, membabitkan peruntukan RM 70 bili0n.

Manakala, ahli yang mempunyai baki lebih daripada RM 90,000 dalam akaun 1, amaun maksimum yang boleh didahulukan adalah RM 60,000.

Sumber : AstroAwani

Facebook Comments

Be the first to comment on "Selepas Ramai Rkyat Luahkan Perasaan Kurang Berpuas Hati, Akhirnya CEO KWSP Tampil Jelaskan Tentang ISinar"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*