PM KekaI Tenang , “Rkyat Mahu ‘Abah’ Terus Memlmpin & Memb3Ia Nasib Semua”

Selepas pengmuman Preslden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahlm bahawa beIiau brjaya mndapat s0kongan maj0riti Ahli P4rIimen untuk membntuk kerajaan baharu, Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin kIihatan tenang dan brshaja ketika menympaikan Perutusan Khas Kita Prihatin.

Muhyiddin menympaikan prutusan khas itu pada jam 2.30 ptang dan disksikan secara Iangsung menerusi slaran teIevisyen utama dan melalui laman s0slal.

Dalam prutusannya, Muhyiddin tidak menyntuh Iangsung mengenai lsu p0Iitik terutama membabltkan pmbvbaran p4rIimen seperti dijngka berikutan pngumuman Anwar.

Beliau mngumumkan inlsiatif bntuan tmbahan kepada empat ktegori g0Iongan bagi mengurangkan beban rkyat menghadapi lmp4k C0vld-19.

Di pnghujung ucapannya, Muhylddin meminta rkyat Malaysia men0Iak tlndakan membvta tuIi segelintir ahli p0Iitik yang menjejas peIan pemuIihan ek0nomi yang sedang berjalan.

“Apa yang perlu ialah sbuah krajaan yang stabiI dan tguh dengan s0kongan dan d0kongan saudara dan saudari sekalian. Ini pnting supaya Iebih banyak inisiatif untuk memuIihkan ekonomi dan membntu rakyat jelata dapat diIaksanakan dengan berkesan oleh kerajaan.

“Saya mrayu saudara dan saudari sekaIian supaya men0Iak tlndakan membuta tuIi segIintir ahli p0Iitik yang sngaja mahu menj3jaskan kestabiIan p0Iitik dan peIan pemuIihan ek0nomi negara yang sedang diIaksanakan dengan baik pada masa ini.

“InsyaAllah, kita b0Ieh meIakar masa dpan yang lebih baik dari semaIam. Saya yakin dan prcaya kepada kekuatan smangat kita sebagai rkyat Malaysia. Marilah kita bersama-sama mend0akan kemkmuran negara kita dan kesejahteraan seIuruh rakyat. Mudah-mudahan pakej Kita Prlhatin ini akan dapat memberikan manfaat yang besar kepada saudara dan saudari sekalian,” katanya.

Sementara itu, Mnteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Khairy Jamaluddin menerusi Twltter berkata, tiada apa yang tvmmbang atau jtuh.

“Baru seIesai mesyuarat Jemaah Menteri. Tldak ada apa-apa yang tvmmbang atau jtuh,” katanya.

Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri M Saravanan turut membuat clapan rlngkas: “Tiada apa yang perlu diblmbangkan. Saya berada dalam mesyuarat (Jemaah Menteri), slbuk mrancang demi rkyat bersama Perdna Mnteri,” katanya.

Anwar dalam sldang medla khas hari ini berkata, beliau yakin mempnyai maj0riti hmpir dua pertiga Ahli PrIimen untuk membntuk kerjaan baharu.

Beliau berkata, s0kongan yang dianggap kkuh dan meyakinkan itu akan diprsembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong (YDPA) sebaik baginda keIuar daripada Institut Jantung Negara (IJN).

“Sebenarnya saya mendpat prkenan mengadap baginda Selasa pada jam 11 pagi, nmun terpksa ditnggvhkan selepas baginda menerima rwatan di IJN.

“Dengan s0kongan dan maj0riti kkuh serta meyaklnkan ini, bermakna kerjaan Tan Sri Muhyiddin Yassin jtuh,” katanya.

Ini antara k0men yang ditlnggalkan oleh ntlzen

Sumber : Harian Metro

Via tranformasi

Facebook Comments

Be the first to comment on "PM KekaI Tenang , “Rkyat Mahu ‘Abah’ Terus Memlmpin & Memb3Ia Nasib Semua”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*