PKPB: Rkyat Semakin L3ka. Ini Tlndakan Yang Akan Diambil Oleh PDRM Bermula Hari Ini

P0lis akan terus mengambil tlndakan kompaun atau pend4kwaan di m4hkamah terhadap mereka yang mel4nggar sy4rat serta pr0sedur op3rasi standard (SOP) Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB).

PKPB dilaksanakan pada 4 hingga 12 Mei lalu sebelum dilanjutkan sehingga 9 Jun depan dengan beberapa kel0nggaran diberikan, namun ada yang dilihat mengambil kes3mpatan keluar beramai-ramai dan bergerak bebas, termasuk membawa anak ke pusat beli-belah.

Menteri Kanan (Keselamatan), Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengingatkan bahawa PKPB boleh ditarlk balik dan kembali menjadi Perlntah Kaw4lan Pergerakan (PKP), tert4kluk kepada kep4tuhan rkyat yang kini menlkmati sedikit kel0nggaran.

Katanya, lap0ran diterima daripada P0lis Diraja Malaysia (PDRM) memaklumkan banyak k3s membabitkan ketidakpatvhan rkyat terhadap persatvan dan S0P PKPB dik3san.

“Dalam mesyuarat tadi, kita memutvskan fasa nasihat dan am4ran sudah berakhir. Oleh itu, PDRM diberi kuasa mengambil tindakan und4ng-und4ng terhadap mereka yang mel4nggar

Polis akan terus mengambil tlndakan komp4un atau pend4kwaan di m4hkamah terhadap mereka yang mel4nggar sy4rat serta prosedur op3rasi standard (SOP) Perlntah K4walan Pergerakan Bersyarat (PKPB).

PKPB dilaksanakan pada 4 hingga 12 Mei lalu sebelum dilanjutkan sehingga 9 Jun depan dengan beberapa kel0nggaran diberikan, namun ada yang dilihat mengambil kes3mpatan keluar beramai-ramai dan bergerak bebas, termasuk membawa anak ke pusat beli-belah.

M3nteri Kanan (Keselamatan), Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menglngatkan bahawa PKPB boleh ditarik balik dan kembali menjadi Perlntah K4walan Pergerakan (PKP), tert4kluk kepada kepatvhan rkyat yang kini menikmati sedikit kel0nggaran.

Katanya, lap0ran diterima daripada P0lis Diraja Malaysia (PDRM) memaklumkan banyak k3s membabitkan ketidakpatvhan rkyat terhadap persatuan dan S0P PKPB dik3san.

“Dalam mesyuarat tadi, kita memvtuskan fasa nasihat dan am4ran sudah berakhir. Oleh itu, PDRM diberi kuasa mengambil tlndakan und4ng-und4ng terhadap mereka yang mel4nggar S0P di bawah PKPB.

“Di bawah Akt4 342, keslahan mel4nggar S0P dan peraturan boleh berdepan hvkuman komp4un RM1,000 dan jika dibawa ke m4hkamah, hvkumannya RM1,000 atau enam bulan penj4ra atau kedua-duanya sekali,” katanya.

Bercakap pada sidang media disiarkan secara langsung selepas mesyuarat khas M3nteri-M3nteri Mengenai Pelaksanaan PKP di Putrajaya hari ini, beliau memberi contoh, satu video tul4r diterimanya semalam merakamkan kehadiran orang ramai ke warung di Kampung Pandan.

“Saya terima video tul4r itu semalam (kelmarin) dan menyangkakan ia adalah p4lsu. Jadi, saya menghubungi Ketua P0lis Negara, Tan Sri Abdul Hamid Bador sebelum beliau menges4hkan ia adalah berita benar.

“Saya nak tek4nkan bahawa Akt4 Penceg4han dan Peng4walan Peny4kit Berjangklt 1988 (Akt4 342) masih berkuat kuasa dan apabila kita mel0nggarkan (PKB), rkyat mesti patvh kerana bimbang k3s baharu akan berlaku dan k3s p0sitif C0VlD-19 menlngkat,” katanya.

Katanya, jika rkyat mahu terus menikmati kel0nggaran diberikan di bawah PKPB atau mahu perlntah berkenaan ditmatkan, mereka perlu patvh syrat dan SOP ditetapkan.

“Saya beri peringatan bahawa PKPB bukan boleh terus kekal PKPB, sebaliknya ia boleh menjadi PKP semula, tert4kluk kepada kepatvhan rkyat yang kini menikmati sedikit kel0nggaran.

“Pesanan saya, teruskan berada di rumah, patuh kepada undang-undang dan saranan kerajaan,” katanya.

di bawah PKPB.

“Di bawah Akta 342, kesalahan melanggar SOP dan peraturan boleh berdepan hukuman kompaun RM1,000 dan jika dibawa ke mahkamah, hukumannya RM1,000 atau enam bulan penjara atau kedua-duanya sekali,” katanya.

Bercakap pada sidang media disiarkan secara langsung selepas mesyuarat khas Menteri-Menteri Mengenai Pelaksanaan PKP di Putrajaya hari ini, beliau memberi contoh, satu video tular diterimanya semalam merakamkan kehadiran orang ramai ke warung di Kampung Pandan.

“Saya terima video tular itu semalam (kelmarin) dan menyangkakan ia adalah palsu. Jadi, saya menghubungi Ketua Polis Negara, Tan Sri Abdul Hamid Bador sebelum beliau mengesahkan ia adalah berita benar.

“Saya nak tekankan bahawa Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 (Akta 342) masih berkuat kuasa dan apabila kita melonggarkan (PKB), rakyat mesti patuh kerana bimbang kes baharu akan berlaku dan kes positif COVID-19 meningkat,” katanya.

Katanya, jika rakyat mahu terus menikmati kelonggaran diberikan di bawah PKPB atau mahu perintah berkenaan ditamatkan, mereka perlu patuh syarat dan SOP ditetapkan.

“Saya beri peringatan bahawa PKPB bukan boleh terus kekal PKPB, sebaliknya ia boleh menjadi PKP semula, tertakluk kepada kepatuhan rakyat yang kini menikmati sedikit kelonggaran.

“Pesanan saya, teruskan berada di rumah, patuh kepada undang-undang dan saranan kerajaan,” katanya.

Sumber : Bharian Online

Via tranformasi

Facebook Comments

Be the first to comment on "PKPB: Rkyat Semakin L3ka. Ini Tlndakan Yang Akan Diambil Oleh PDRM Bermula Hari Ini"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*